Ідентифікатор статті : 00192358 / Останні зміни : 13.06.2022Друк

Як налаштувати чи переналаштувати РК-телевізор Sony без системи Android (для кабельного / ефірного ТБ)?

  Перш ніж розпочати


  Налаштування цифрових каналів (телевізор із РК-екраном без системи Android)

  1. Переконайтеся, що кабель антени правильно підключено до телевізора.
   На схемі нижче показано приклад підключення кабельного ТБ / ефірної антени. Більш детальну інформацію щодо підключення антени можна дізнатися з посібника користувача, що постачається разом із телевізором. Посібники користувача викладено на сайті служби підтримки.
   Приклад схеми з’єднань для підключення ефірного / кабельного телебачення.

  2. Увімкніть телевізор.
  3. Натисніть кнопку MENU (Меню) або HOME (Головне меню) на пульті дистанційного керування.
   Дві ілюстрації поруч. Ліворуч: розташування кнопки меню на пульті дистанційного керування. Праворуч: розташування кнопки HOME (Головне меню) на пульті дистанційного керування.
  4. Виберіть один із варіантів нижче, який найкраще відповідає структурі меню Вашого телевізора. Зверніть увагу, що наведені нижче знімки екрана можуть відрізнятися від того, що Ви бачите на екрані.
   • Варіант A Використовуючи кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування, виберіть меню Settings (Налаштування) → Digital set-up (Налаштування цифрових каналів) → Digital Auto Tuning (Автоматичне налаштування цифрових параметрів) або Auto Tuning (Автоматичне налаштування), як показано на знімку екрана нижче.
    Зображення
   • Варіант Б Використовуючи кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування, виберіть Settings (Налаштування) → System Settings (Системні налаштування) або Set-up (Налаштування) → Channel set-up (Налаштування каналів) → Digital set-up (Налаштування цифрових каналів) → Digital Auto Tuning (Автоматичне налаштування цифрових параметрів) або Auto Tuning (Автоматичне налаштування), як показано на знімку екрана нижче.
    Зображення
  5. Коли з’явиться запитання Do you want to start Auto Tuning? (Розпочати автоматичне налаштування?), виберіть Yes (Так) або OK і натисніть кнопку Зображення (плюс), щоб підтвердити операцію.
   Знімок телеекрана:
  6. Виберіть Antenna (Антена) або Cable (Кабельне).
  7. У разі вибору варіанта Antenna (Антена) почнеться автоматичне налаштування антени.
  8. Якщо на попередньому кроці було вибрано варіант Cable (Кабельне), з’явиться меню налаштування параметрів кабельного телебачення.
  9. Можна вручну встановити параметри Scan Type (Тип сканування), Frequency (Частота) чи Network ID (Ідентифікатор мережі) відповідно до параметрів мережі, наданих провайдером.
  10. Якщо таких параметрів не було надано, рекомендуємо використовувати налаштування за замовчуванням, наведені нижче.
   • Scan type (Тип сканування) = Quick scan (Швидке сканування)
   • Frequency (Частота) = Auto (Автоматично)
   • Network ID (Ідентифікатор мережі) = Auto (Автоматично)
   • Operator (Оператор): виберіть назву свого провайдера зі списку
  11. Якщо під час сканування не буде знайдено якийсь канал або взагалі жодного каналу, спробуйте змінити значення параметра Scan Type (Тип сканування) і вибрати варіант Full scan (Повне сканування).
   • ВАЖЛИВО! У разі вибору режиму повного сканування налаштування телевізора може зайняти годину чи навіть більше. Якщо під час процедури налаштування параметрів кабельного телебачення виникнуть проблеми, зверніться до провайдера, оскільки він може використовувати інші настройки.
  12. Для продовження виберіть Start (Запустити).
  13. Телевізор запустить процес налаштування. Після завершення налаштування з’явиться повідомлення-підтвердження.

  Налаштування аналогових каналів (РК-телевізор без системи Android)

  Як налаштовувати аналогові канали