Ідентифікатор статті : 00147040 / Останні зміни : 07.07.2022Друк

Де вказано версію програмного забезпечення телевізора, ідентифікатор пристрою, назву моделі або серійний номер?

  Як дізнатися системну інформацію телевізора

  Кроки для доступу до системної інформації телевізора (наприклад, версія програмного забезпечення, ідентифікатор пристрою, назва моделі чи серійний номер) за допомогою меню різняться залежно від типу телевізора. Щоб отримати докладнішу інформацію, виберіть тип телевізора.


  Android TV і Google TV

  Якщо на пульті дистанційного керування є кнопка HELP (Довідка)

  1. Натисніть кнопку HELP (Довідка) на пульті дистанційного керування.
  2. Подальші дії залежать від параметрів Вашого телевізора:
   • Виберіть пункт System information (Інформація про систему) у розділі Status & Diagnostics (Статус і діагностика) або в категорії Troubleshooting and system information (Виправлення неполадок та інформація про систему).
   • Виберіть Contact & Support (Контактні дані й підтримка).
   • Для серій W8 та X7: назва моделі відображається в лівій нижній частині екрана.

   Параметри меню на екрані різняться залежно від моделі телевізора. Нижче наведено приклади.
   Параметр
   Екран

  Якщо кнопка HELP (Довідка) відсутня на пульті дистанційного керування:

  1. Відкрийте на екрані вікно Settings (Налаштування). Як відкрити вікно Settings (Налаштування)
  2. Подальші дії залежать від параметрів Вашого телевізора:
   • Виберіть Settings (Налаштування) Help and Feedback (Довідка й зворотній зв’язок) Help (Довідка) Status & Diagnostics (Статус і діагностика) System information (Інформація про систему).
   • Виберіть Apps (Програми) →Help (Довідка) System information (Інформація про систему) у розділі Status & Diagnostics (Статус і діагностика) або в категорії Troubleshooting and system information (Виправлення неполадок та інформація про систему).
   • Виберіть Help (Довідка) System information (Інформація про систему) у категорії Troubleshooting and system information (Виправлення неполадок та інформація про систему).
   • Виберіть Settings (Налаштування) BRAVIA Settings (Налаштування BRAVIA) Customer Support (Відділ роботи з клієнтами) →Contact & Support (Контактні дані й підтримка).

  Інші телевізори, відмінні від Android TV або Google TV

  Для телевізорів, випущених 2015 року, чи раніше

  1. Натисніть кнопку HOME (Головний екран) на пульті дистанційного керування.
  2. Виберіть Settings (Налаштування).
  3. Виберіть System Settings (Налаштування системи) або Product Support (Підтримка виробу).
  4. Виберіть Customer Support (Відділ роботи з клієнтами) або System Information (Інформація про систему).
  5. Виберіть Product Information (Інформація про виріб).
   Параметр
   Параметри меню на екрані різняться залежно від моделі телевізора.

  Для телевізорів, випущених 2014 року чи раніше

  1. Натисніть кнопку HOME (Головний екран) на пульті дистанційного керування.
  2. Виберіть (?) Help (Довідка).
  3. Виберіть Customer Support (Відділ роботи з клієнтами).
  4. Виберіть System Information (Інформація про систему).
   Параметр
   Параметри меню на екрані різняться залежно від моделі телевізора.

  Для телевізорів, випущених 2013 року чи раніше

  1. Натисніть кнопку HOME (Головний екран) на пульті дистанційного керування.
  2. Виберіть Settings (Налаштування).
  3. Виберіть Product Support (Підтримка виробу) або Set-up (Налаштування).
  4. Виберіть System Information (Інформація про систему) або Product Information (Інформація про виріб).

   Параметри меню на екрані різняться залежно від моделі телевізора.

  Супутні статті