Ідентифікатор статті : 00192305 / Останні зміни : 13.06.2022Друк

Як налаштувати або переналаштувати телевізори Sony із системою Android TV або Google TV: кабельне / ефірне (антена) / аналогове телебачення

  Перш ніж розпочати

  Кнопки зі стрілками пульта дистанційного керуванняКнопки зі стрілками пульта дистанційного керування
  Використовуйте кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування для навігації по меню телевізора.Вибір елементів меню здійснюється кнопкою "плюс". Це кругла кнопка в центрі кругової області меню на пульті дистанційного керування.

  Цифрове налаштування

  Google TV

  1. Натисніть кнопку Quick Settings (Швидкі налаштування) на пульті дистанційного керування.
   • Також кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування можна використовувати для переходу до вкладок угорі екрана, а потім до кінця праворуч. Виберіть зі списку елемент Settings (Налаштування).
  2. Виберіть Settings (Налаштування).
  3. Виберіть Channel & Inputs (Канал і входи) → Channels (Канали) → Channel setup (Налаштування каналів) → Auto tuning (Автоматичне налаштування) → Digital (Цифровий)*.
   • (*) Залежно від постачальника послуг замість вибору елементу Digital, можливо, доведеться вибрати інший елемент.
   • Телевізор може запитати PIN-код [English] після вибору елементу Auto tuning (Автоматичне налаштування).
  4. Виберіть Set up (Налаштування).
  5. Запустіть сканування цифрових каналів і виберіть Next (Наступний).

  Примітка. Якщо під час вибору каналу після завершення налаштування з’являється повідомлення "Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted" (Вибраний канал зашифровано або не може бути декодовано. Переконайтеся, що модуль умовного доступу й смарт-карту вставлено правильно), залежно від постачальника послуг може знадобитися вставити модуль CI+ (CAM-карту) у гніздо, доступне на задній панелі телевізора.


  Android TV™

  1. Натисніть кнопку [HOME] (Головне меню) на пульті дистанційного керування.
  2. Виберіть Settings (Налаштування).
  3. Подальші дії залежать від параметрів Вашого телевізора:
   • Подальші дії залежать від параметрів Вашого телевізора: Ваш телевізор може видати запит на введення PIN-коду, якщо його було встановлено.
    • Виберіть Watching TV (Перегляд телевізора) → Channel setup (Налаштування каналів) → Auto tuning (Автоматичне налаштування) → Digital (Цифровий).
    • Виберіть Watching TV (Перегляд телевізора) → Channels (Канали) → Channel setup (Налаштування каналів) → Auto tuning (Автоматичне налаштування) → Digital (Цифровий).
    • Виберіть Watching TV (Перегляд телевізора) → Channels (Канали) → Channel setup (Налаштування каналів) → Digital setup (Налаштування цифрових каналів) → Digital tuning (Налаштування цифрових параметрів) → Digital auto tuning (Автоматичне налаштування цифрових параметрів).
    • Виберіть Channel setup (Налаштування каналів) → Digital setup (Налаштування цифрових каналів) → Digital tuning (Налаштування цифрових параметрів) → Digital auto tuning (Автоматичне налаштування цифрових параметрів).
  4. Коли з’явиться запитання Do you want to start Auto Tuning? (Розпочати автоматичне налаштування?), виберіть Yes (Так). Деякі телевізори потребують введення PIN-коду або підтвердження.
  5. Виберіть Antenna (Terrestrial) (Антена, ефірне ТБ) або Cable (Кабельне).
   У разі вибору варіанта Antenna (Антена) почнеться автоматичне налаштування параметрів ефірного телебачення.
  6. Якщо на попередньому кроці було вибрано варіант Cable (Кабельне), з’явиться меню налаштування параметрів кабельного телебачення.
   Можна вручну встановити параметри Scan Type (Тип сканування), Frequency (Частота) чи Network ID (Ідентифікатор мережі) відповідно до параметрів мережі, наданих провайдером.
   Якщо таких параметрів не було надано, рекомендуємо використовувати налаштування за замовчуванням, наведені нижче.
   • Operator (Оператор): виберіть назву свого провайдера зі списку
   • Network ID (Ідентифікатор мережі): Auto (Автоматично)
   • Frequency (Частота): Auto (Автоматично)
   • Scan type (Тип сканування): Quick scan (Швидке сканування)
  7. Якщо під час сканування не буде знайдено якийсь канал або взагалі жодного каналу, спробуйте змінити значення параметра Scan Type (Тип сканування) і вибрати варіант Full scan (Повне сканування).
   ВАЖЛИВО. У разі вибору режиму повного сканування налаштування телевізора може зайняти годину чи навіть більше. Якщо під час налаштування параметрів кабельного телебачення виникнуть проблеми, зверніться до провайдера, оскільки він може використовувати інші настройки.
  8. Для продовження виберіть Start (Запустити).
  9. Телевізор запустить процес налаштування. Після завершення налаштування з’явиться повідомлення-підтвердження.

  Примітка. Якщо під час вибору каналу після завершення налаштування з’явиться повідомлення "Signal cannot be decoded" (Сигнал неможливо декодувати), залежно від провайдера, можливо, доведеться вставити модуль CI+ (CAM-карту) у гніздо, доступне на задній панелі телевізора.


  Налаштування аналогових каналів

  Google TV

  Android TV


  Примітки.