Ідентифікатор статті : 00254264 / Останні зміни : 02.12.2022Друк

Як виконати скидання телевізора Sony з Android TV до налаштувань виробника?

  УВАГА! У разі Скидання до налаштувань виробника буде видалено всі користувацькі налаштування, включаючи канали, інформацію про обліковий запис (наприклад, обліковий запис Google), дані системи та програм, завантажені програми, налаштування дротової та бездротової мережі й налаштування батьківського контролю.   Важлива інформація перед початком скидання до налаштувань виробника

  Телевізор не реагує на команди або безперервно перезавантажується?

  ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. Якщо телевізор не реагує на команди або безперервно перезавантажується та не вдається виконати скидання вимкненням й увімкненням живлення або скидання до налаштувань виробника, див. статтю:
  Як виконати примусове скидання до налаштувань виробника на телевізорах з Android TV (натискання трьох кнопок збоку телевізора)

  Синхронізація програм для відновлення даних програми після скидання до налаштувань виробника

  Програми можна синхронізувати за допомогою облікового запису Google для відновлення деяких даних програми після скидання до налаштувань виробника. Виконайте наведені далі дії залежно від меню телевізора.

  Android™ 9:

  натисніть HOME (Головне меню) →Settings (Налаштування) →Device Preferences (Параметри пристрою) абоAccounts & Sign in (Облікові записи та вхід) → Google →Choose synced apps (Вибрати синхронізовані програми) → виберіть елементи для синхронізації → Sync now (Синхронізувати зараз).

  Android 7.0 або Android 8.0:

  натисніть HOME (Головне меню) → Settings (Налаштування) → Google → Choose synced apps (Вибрати синхронізовані програми) у меню Sync (Синхронізація) → виберіть елементи для синхронізації → Sync now (Синхронізувати зараз).

  Android 6.0:

  натисніть HOME (Головне меню) → Settings (Налаштування) → Personal (Персональні) → Google → Choose synced apps (Вибрати синхронізовані програми) у меню Sync (Синхронізація) → виберіть елементи для синхронізації → Sync now (Синхронізувати зараз).


  Як виконати скидання до налаштувань виробника на телевізорі

  Пам’ятайте:

  • скидання до налаштувань виробника може тривати декілька хвилин. Дочекайтеся повідомлення про завершення процесу.
  • Необхідно ввести PIN-код (якщо встановлений на телевізорі) за вибору параметра Erase everything (Стерти все).
  • Після успішного скидання до налаштувань виробника в системі телевізора запуститься майстер початкового налаштування. Вам потрібно буде погодитися з умовами обслуговування й політикою конфіденційності Google.
  • Після скидання до налаштувань виробника потрібно повторно виконати процедуру сполучення сенсорної панелі.

  Який поточний стан телевізора?

  Виберіть стан телевізора з двох варіантів нижче, щоб перейти до відповідного розділу:

  1. Головний екран відображається
  2. Головний екран не відображається (кнопка HOME (Головне меню) на пульті дистанційного керування не працює)

  Головний екран відображається
   

  ПРИМІТКИ. 

  • Для серії X74xxH_X75xxH: пропустіть кроки 5 і 6.
  • Зображення на екрані може різнитися залежно від моделі й версії операційної системи.
  1. Увімкніть телевізор.
  2. Натисніть кнопку HOME (Головне меню) на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту.
  3. Виберіть  Settings (Налаштування).
  4. Подальші дії залежать від параметрів меню телевізора.
   • Виберіть Device Preferences (Параметри пристрою) → Reset (Скинути)
   • Виберіть Device Preferences (Параметри пристрою)  About (Інформація) → Reset (Скинути).
   • Виберіть Storage & Reset (Зберігання та скидання). 
  5. Виберіть Factory data reset (Скидання до налаштувань виробника), як показано на зображенні нижче.

  1. Виберіть Erase Everything (Стерти все).
  • Якщо відобразиться запит на введення пароля, введіть пароль батьківського контролю (трансляції).
  1. Виберіть Yes (Так).

  Головний екран не відображається (кнопка HOME (Головне меню) на пульті дистанційного керування не працює)

  Дії для серії X74xxH_X75xxH

  Якщо телевізор реагує на натискання кнопки  ACTION (Дія) на пульті ДК, виконайте вказану далі процедуру:

  1. Натисніть кнопку  ACTION (Дія) на пульті дистанційного керування.
  2. Виберіть Settings (Налаштування).
  3. Виберіть Device Preferences (Параметри пристрою).
  4. Подальші дії залежать від параметрів меню телевізора.
   • Виберіть Reset (Скидання).
   • Виберіть About (Інформація)  Reset (Скидання).

  Дії для інших телевізорів, що не належать до серії X74xxH_H75xxH

  Якщо телевізор реагує на натискання кнопки HELP (Довідка) на пульті дистанційного керування, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
  ПРИМІТКА: зображення на екрані може різнитися залежно від моделі й версії операційної системи.

  1. Увімкніть телевізор.
  2. Натисніть кнопку HELP (Головне меню) на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту.
  3. У пункті How to use your TV (Експлуатація телевізора) виберіть Help Guide (Довідниковий посібник).
  4. Виберіть Settings (Налаштування), як показано на рисунку нижче.
  5. Виберіть Configuring the TV (Налаштування конфігурації телевізора).
  6. Виберіть TV (Телевізор).
  7. Виберіть   Settings (Налаштування), як показано на рисунку нижче.
  8. Подальші дії залежать від параметрів Вашого телевізора. Виконайте дії відповідно до параметрів меню телевізора:
   • Виберіть Device Preferences (Параметри пристрою)  Reset (Скинути).
   • Виберіть Storage & reset (Зберігання та скидання). 
  9. Виберіть Factory data reset (Скидання до налаштувань виробника).
  10. Виберіть Erase Everything (Стерти все).
  • Якщо відобразиться запит на введення пароля, введіть пароль батьківського контролю (трансляції).
  1. Виберіть Yes (Так).