Якщо вам вдалося оновити програвач Blu-ray через мережу, як описано вище, цю процедуру виконувати не потрібно.

Моделі, яких це стосується:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Якщо вашу модель програвача дисків BD не вказано вище, клацніть тут і виберіть потрібну модель.

Увага!

 • Ця утиліта призначена лише для програвачів Blu-ray, проданих у Європі. Не всі моделі продаються у всіх країнах.
 • Ретельно дотримуйтесь інструкцій з оновлення мікропрограми. У разі недотримання інструкцій процес оновлення може бути перервано, а програвач може перестати відповідати або потребуватиме ремонту.
 • Не вимикайте програвач і не відключайте його від розетки змінного струму. Через втрату живлення під час встановлення мікропрограми програвач може перестати відповідати або потребуватиме ремонту.
 • Параметри програвача дисків Blu-ray буде повернуто до заводських значень. Після інсталяції оновлення програвач потрібно буде настроїти заново.
 • Для записування оновлення мікропрограми використовуйте новий записуваний компакт-диск CD-R. Програвач не зможе належним чином прочитати брудний диск або диск із подряпинами.
 • Рекомендовані операційні системи для комп'ютера, що використовується для завантаження оновлення мікропрограми:
  • Mac OS X 10.6.3. Рекомендовано використовувати .
 • Потрібен комп'ютер із пристроєм записування компакт-дисків.

Перевірте версію мікропрограми програвача:

 • Увімкніть телевізор і переконайтеся, що він налаштований для використання входів, до яких підключено програвач дисків Blu-ray.
 • Увімкніть програвач дисків Blu-ray™.
 • Якщо програвач почне відтворювати диск, натисніть кнопку "STOP" [СТОП] і дочекайтеся появи на екрані телевізора синього екрана Sony Blu-ray Disc™.
 • В XMB™ використовуйте кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування, щоб виділити пункт "Setup" [Настроювання] > "System Settings" [Параметри системи], й натисніть кнопку ENTER.
 • Використовуйте кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування, щоб виділити "System Information" [Відомості про систему], тоді натисніть кнопку ENTER.
 • Версію мікропрограми, яка наразі встановлена на програвачі, буде відображено на екрані телевізора таким чином:

  SOFTWARE VERSION XX.X.024

  Якщо номер версії 024 або вище, оновлювати таку мікропрограму не потрібно.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Процедура оновлення мікропрограми

 • Увага!  - Не вимикайте програвач і не від'єднуйте його від джерела живлення під час виконання оновлення. Унаслідок таких дій програвач може бути пошкоджено, він може стати непридатним до використання та потребуватиме ремонту.

  - Не натискайте будь-які інші кнопки, окрім тих, які вказані в інструкціях, поки не завершиться оновлення. Унаслідок таких дій програвач може бути пошкоджено, він може стати непридатним до використання та потребуватиме ремонту.
 • Перед тим як розпочати
 1. Увімкніть телевізор і переконайтеся, що він налаштований для використання входів, до яких підключено програвач дисків Blu-ray.

 2. Увімкніть програвач дисків Blu-ray.

 3. Вставте диск оновлення в програвач і закрийте лоток для дисків.

 • Виконання оновлення
 1. Після завантаження диска з'явиться повідомлення "Perform version update?" [Оновити версію?].

 2. Виберіть "OK" за допомогою пульта дистанційного керування та натисніть кнопку ENTER.

 3. Розпочнеться процес оновлення, і на дисплеї передньої панелі програвача відобразиться повідомлення "VUP" [Оновлення версії]. (Екран телевізора стане чорним.)

 4. На дисплеї передньої панелі з'явиться серія різних повідомлень.

 5. Оновлення мікропрограми завершено, коли на дисплеї передньої панелі програвача з'явиться повідомлення "FINISH" [ГОТОВО].
  Не використовуйте програвач і не вимикайте його до появи цього повідомлення. Недотримання цієї інструкції може спричинити несправність програвача та потребу в його ремонті.

 6. Вийміть диск оновлення з програвача.

 7. Увімкніть програвач дисків BD і виконайте настроювання за допомогою команди меню "EASY SETUP" [ПРОСТЕ НАСТРОЮВАННЯ] відповідно до вказівок на екрані.

 8. Перевірте версію мікропрограми. Якщо номер версії - 024, мікропрограму оновлено успішно.

Можливі проблеми в ході оновлення з дискаДиск оновлення не виймається

Якщо диск оновлення не виймається навіть після появи напису "FINISH" (ГОТОВО), виконайте такі дії.

 1. Вимкніть програвач і від'єднайте шнур живлення.
 2. Повторно підключіть шнур живлення, одночасно натискаючи на програвачі кнопку "Open/Close" [Відкрити/Закрити].
 3. Утримуйте натиснутою кнопку "Open/Close" [Відкрити/Закрити] на програвачі, доки лоток не відкриється.
 4. Вийміть диск
  Зверніть увагу, що натискання кнопки "Open/Close" [Відкрити/Закрити] на пульті дистанційного керування не спрацює. Необхідно натиснути кнопку "Open/Close" [Відкрити/Закрити] на програвачі Blu-ray.


На дисплеї передньої панелі програвача відображається повідомлення "SYS ERR" [ПОМИЛКА СИСТЕМИ] або "VUP NG" [ОНОВЛЕННЯ ВЕРСІЇ НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ].

 1. Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку "POWER" [ЖИВЛЕННЯ], доки пристрій не буде вимкнено.
 2. Натисніть кнопку "POWER" [ЖИВЛЕННЯ] ще раз, щоб продовжити процедуру оновлення мікропрограми.
 3. Якщо після повторного оновлення проблема не зникне, вийміть диск оновлення з програвача й видаліть файли оновлення з комп'ютера.
 4. Завантажте оновлення знову та ще раз виконайте описану вище процедуру, щоб створити новий диск оновлення і оновити мікропрограму.
 5. Якщо проблема залишається, зверніться до корпорації Sony.


Після того як вставлено диск оновлення, на дисплеї передньої панелі програвача не відображається повідомлення "VUP" [ОНОВЛЕННЯ ВЕРСІЇ].

Вийміть диск оновлення з програвача та видаліть файли оновлення з комп'ютера. Завантажте оновлення знову та ще раз виконайте описану вище процедуру, щоб створити новий диск оновлення і оновити мікропрограму.Під час оновлення сталося відключення живлення.

Повторно ввімкніть програвач, не виймаючи диск оновлення з лотка для дисків. Оновлення має відновитися автоматично.Не вдається видобути файл оновлення UPDATA_07X024M.ZIP, завантажений з веб-сайта оновлення.

Можливо, стався збій завантаження. Видаліть завантажений файл і повторно завантажте файл оновлення.Оновлення мікропрограми не завершується після виконання протягом понад 30 хвилин.

Зверніться до корпорації Sony.