Відповідна модель

Ця інформація стосується таких моделей:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Про це завантаження

Переваги й удосконалення

 • Оновлення системи безпеки (у меню налаштувань з’явиться повідомлення про те, що систему безпеки оновлено станом на листопад 2021 р.)

УВАГА!

 • Щоб поліпшити стабільність з’єднання, необхідно оновити програмне забезпечення Music Center for PC і вбудоване програмне забезпечення WALKMAN® до останніх версій. Якщо будь-яке з вищевказаного програмного забезпечення не буде оновлено до останньої версії, програма Music Center for PC і пристрій WALKMAN® матимуть проблеми зі з’єднанням.
 • Якщо на пристрої WALKMAN® дату й час установлено неправильно, сповіщення про оновлення може не з’явитися. Якщо вони неправильні, установіть їх уручну.

Переваги й удосконалення попередньої версії

Переглянути переваги й удосконалення попередньої версії

Інформація про файл

Версія файлу

 • Версія 4.06.00

Розмір файлу

 • 865 МБ (907 411 888 байт)

Дата випуску

 • 30-11-2021

Підготовка

Перевірка версії вбудованого програмного забезпечення

Якщо Ви вже оновили програмне забезпечення WALKMAN® до версії 4.06.00, установлювати це оновлення не потрібно.

 1. Проведіть пальцем по головному екрану вгору.
 2. Натисніть Settings (Налаштування) → System (Система) → About device (Про пристрій).
 3. Назву моделі й версію програмного забезпечення буде вказано в полях Model & hardware (Модель та апаратне забезпечення) і Build number (Номер збірки) відповідно.

Перед оновленням

 • Упевніться, що Ви підключені до мережі під час оновлення.
 • Після оновлення повернутися до попередньої версії вбудованого програмного забезпечення буде неможливо.
 • Після оновлення параметр Wireless playback quality (Якість відтворення бездротовим способом) функції Bluetooth може бути скинуто до початкового значення (бажаним є LDAC-Connection).
 • Після оновлення може відобразитися екран Permissions (Дозволи). У такому разі дотримуйтеся вказівок на екрані.
 • Заздалегідь перенесіть усі дані з WALKMAN® на комп’ютер, оскільки під час оновлення їх може бути видалено з WALKMAN®.
 • Ми не гарантуємо цілісність і збереження музичних файлів і даних під час оновлення.
 • Для оновлення на WALKMAN® має бути приблизно 2 ГБ вільної пам’яті. Переконайтеся, що на пристрої достатньо вільної пам’яті.
 • Якщо у вбудованій флеш-пам’яті недостатньо вільного місця, то для збільшення його обсягу перенесіть непотрібні дані на комп’ютер.
 • Переконайтеся, що рівень заряду батареї WALKMAN® перевищує 60 % і пристрій заряджається.
 • Під час установлення цього файлу переконайтеся, що Ви ввійшли в систему як адміністратор або як користувач із правами адміністратора.
 • Вартість послуг зв’язку оплачується користувачем.

Важлива примітка

Для користувачів програми Music Center for PC:

 • Щоб покращити стабільність з’єднання, оновіть програмне забезпечення Music Center for PC і програмне забезпечення WALKMAN® до останніх версій.
 • Якщо будь-яке з вищевказаного програмного забезпечення НЕ оновлене до останньої версії, може не вдатися встановити з’єднання.

Якщо на пристрої WALKMAN® неправильно налаштовані дата й час, сповіщення про оновлення може не відобразитися. Переконайтеся, що встановлено правильні значення дати й часу. Якщо ці налаштування хибні, установіть правильні дату й час уручну.

Налаштування дати й часу

 1. Проведіть пальцем по головному екрану вгору.
 2. Щоб відобразити на екрані поточні налаштування дати й часу, натисніть значок годинника.
  ПРИМІТКА. Якщо налаштування дати й часу правильні, WALKMAN® відобразиться в сповіщенні про оновлення, і тоді подальше виконання цього процесу не потрібне.
 3. Перейдіть на головний екран, натиснувши (кнопка головного екрана на навігаційній панелі ) унизу екрана.
 4. Проведіть пальцем по головному екрану вгору.
 5. Торкніться елементів меню в такій послідовності: Settings (Налаштування) > System (Система) > Date & time (Дата й час).
 6. Якщо функцію Automatic date & time (Автоматичне оновлення дати й часу) увімкнено, натисніть Automatic date & time (Автоматичне оновлення дати й часу). Натисніть Set date (Установити дату), потім – Set time (Установити час). Ці елементи розташовані під пунктом Automatic date & time (Автоматичне оновлення дати й часу).
 7. Натисніть Set date (Установити дату) і змініть дату, якщо її вказано неправильно. Потім натисніть OK, щоб повернутися на екран Date & time (Дата й час).
 8. Натисніть Set time (Установити час) і змініть час, якщо його вказано неправильно. Потім натисніть OK, щоб повернутися на екран Date & time (Дата й час).
 9. Натисніть Automatic date & time (Автоматичне оновлення дати й часу), щоб увімкнути цю функцію.

Завантаження й установлення

Установити оновлення можна за допомогою одного з наведених далі способів.

 • Оновлення через Wi-Fi® (локальну бездротову мережу)
 • Оновлення за допомогою програми Music Center for PC

Крок 1. Установіть оновлення

1) Оновлення через Wi-Fi® (локальну бездротову мережу)

Підключіться до Інтернету через Wi-Fi®, щоб мати змогу завантажити файли останнього оновлення програмного забезпечення WALKMAN® і встановити їх. Якщо випущено нове оновлення програмного забезпечення, на екрані Вашого пристрою WALKMAN® з’явиться відповідне сповіщення після підключення до мережі Wi-Fi®.

 1. Під’єднайте свій WALKMAN® до джерела живлення.
 2. Увімкніть Wi-Fi®, щоб підключити WALKMAN® до Інтернету.
 3. Проведіть пальцем по головному екрану вгору.
 4. Натисніть Settings (Налаштування) → System (Система) → Advanced (Розширені) → System updates (Оновлення системи).
 5. Уважно прочитайте повідомлення й погодьтеся з умовами, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб установити оновлення.

ПРИМІТКА. Під час оновлення програмного забезпечення Вас можуть попросити надати дозвіл на доступ до пам’яті пристрою. У такому разі дайте свій дозвіл на доступ до пам’яті пристрою.

2) Оновлення за допомогою програми Music Center for PC

Music Center for PC – це програмне забезпечення для комп’ютера, яке призначене для керування вмістом. Його можна використовувати для роботи з WALKMAN®.
Після запуску програма Music Center for PC підключається до сервера оновлення через мережу Інтернет і автоматично перевіряє наявність інформації про оновлення на пристрої WALKMAN®.

 1. Вимкніть Wi-Fi®, щоб відключити WALKMAN® від Інтернету.
 2. Запустіть програму Music Center for PC на комп’ютері.
 3. Під’єднайте WALKMAN® до комп’ютера.
 4. На екрані WALKMAN® відобразиться повідомлення Use USB for (Виберіть спосіб використання USB-з’єднання). Натисніть File Transfer (Передача файлів) на екрані з повідомленням Use USB for (Виберіть спосіб використання USB-з’єднання), а потім натисніть OK.
 5. На екрані комп’ютера відобразиться сповіщення про оновлення. Уважно прочитайте повідомлення й погодьтеся з умовами, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб установити оновлення.

ПРИМІТКА. За потреби ввімкніть Wi-Fi®, щоб підключити WALKMAN® до Інтернету.

Крок 2. Переконайтеся, що оновлення виконано успішно

Після оновлення переконайтеся, що нову версію успішно встановлено. Для цього виконайте наведені далі дії.

 1. Проведіть пальцем по головному екрану WALKMAN® угору.
 2. Натисніть Settings (Налаштування) → System (Система) → About device (Про пристрій), після чого версія програмного забезпечення відобразиться в пункті Build number (Номер збірки).
 3. Якщо Build number (Номер збірки) – 4.06.00, вбудоване програмне забезпечення успішно оновлено.