Про це завантаження

 • Дата випуску: 23-06-2016
 • Назва: Оновлення мікропрограми до версії 1700
 • Моделі, яких це стосується: MEX-XB100BT
 • Переваги й удосконалення:
   • Усунено поодинокі випадки, коли настройки аудіосистеми спонтанно скидалися, під час зміни стану запалювання з ACC OFF (пристрої вимк.) до ACC ON (пристрої увімк.)
   • Усунено проблему, коли аудіосистема не запускалася (не виходила з режиму сну) під час увімкнення двигуна.
   • Примітка. Якщо система не запускається під час роботи двигуна, натисніть кнопку скидання на основному блоці та виконайте наведені нижче дії.

    1. Заглушіть двигун автомобіля.
    2. Від’єднайте основний блок від акумулятора автомобіля, зачекайте кілька хвилин, а потім знову підключіть основний блок до акумулятора.
    3. Заведіть двигун автомобіля та переконайтеся, що основний блок запускається.
    4. Оновіть мікропрограму пристрою.

 • Версії мікропрограми, яких це стосується:
  • Якщо пристрій має мікропрограму версії 1600 або нижче, її потрібно оновити.
  • Якщо пристрій має мікропрограму версії 1700 або вище, оновлення не потрібне.

Як перевірити версію мікропрограми на основному блоці

 1. Увімкніть основний блок.
 2. На основному блоці натисніть кнопку [SRC] (ДЖЕРЕЛО) та утримуйте її протягом 1 секунди, доки не вимкнеться джерело аудіосигналу та не з’явиться годинник.
 3. Натисніть кнопку [MENU] (МЕНЮ).
 4. Повертайте диск керування, доки не з’явиться пункт [SET GENERAL] (ЗАГАЛЬНІ НАСТРОЙКИ), а потім натисніть його.
 5. Повертайте диск керування, доки не з’явиться пункт [SET FIRMWARE] (НАСТРОЙКИ МІКРОПРОГРАМИ), а потім натисніть його.
 6. Повертайте диск керування, доки не з’явиться пункт [FW VERSION] (ВЕРСІЯ МІКРОПРОГРАМИ), а потім натисніть його. Буде показано поточну версію мікропрограми. Якщо номер версії – 1700 або вище, оновлення не потрібне.

Установити

1. Підготовка: як підготувати USB-накопичувач до оновлення мікропрограми

 1. Підключіть USB-накопичувач до комп’ютера та відформатуйте його, вибравши файлову систему FAT16 або FAT32.
 2. Переконайтеся, що комп’ютер підключено до Інтернету.
 3. Завантажте файл оновлення на комп’ютер.
  • Ім’я файлу: 15BTHIGH_v1700.dat
  • Розмір файлу: 3,10 Мб (3 260 480 байт)
 4. Скопіюйте файл оновлення до кореневої папки USB-накопичувача, підключеного до комп’ютера.
 5. Від’єднайте USB-накопичувач від комп’ютера.

2. Оновлення: як оновити мікропрограму на основному блоці за допомогою USB-накопичувача

Примітки.

 • Дотримуйтеся всіх наведених нижче кроків.
 • Процедура оновлення в автомобілі триває приблизно 1 хвилину.
 • Припаркуйте автомобіль у безпечному місці та заведіть двигун, щоб уникнути падіння напруги в блоці.

 1. Підключіть USB-накопичувач до основного блоку та переконайтеся, що на основному блоці з’явилося повідомлення [USB NO MUSIC] (USB-НАКОПИЧУВАЧ БЕЗ МУЗИКИ).
 2. На основному блоці натисніть кнопку [SRC] (ДЖЕРЕЛО) та утримуйте її протягом 1 секунди, доки не вимкнеться джерело аудіосигналу та не з’явиться годинник.
 3. Натисніть кнопку [MENU] (МЕНЮ).
 4. Повертайте диск керування, доки не з’явиться пункт [SET GENERAL] (ЗАГАЛЬНІ НАСТРОЙКИ), а потім натисніть його.
 5. Повертайте диск керування, доки не з’явиться пункт [SET AUTO OFF] (НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ), а потім натисніть його.
 6. Повертайте диск керування, доки не з’явиться повідомлення [SET A.OFF xx] (АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ xx), і встановіть значення [NO] (НІ). Переконайтеся, що на основному блоці з’явилося повідомлення [SET A.OFF NO] (АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ – НІ) (див. наведені нижче повідомлення на дисплеї), а потім натисніть його. 7. Повертайте диск керування, доки не з’явиться пункт [SET FIRMWARE] (НАСТРОЙКИ МІКРОПРОГРАМИ), а потім натисніть його.
 8. Повертайте диск керування, доки не з’явиться пункт [FW UPDATE] (ОНОВЛЕННЯ МІКРОПРОГРАМИ), а потім натисніть його.
 9. Повертайте диск керування, доки не з’явиться повідомлення [FW UPDATE-YES] (ОНОВЛЕННЯ МІКРОПРОГРАМИ – ТАК), а потім натисніть його. Почнеться оновлення, і на дисплеї спочатку з’явиться повідомлення [CHECKING] (ПЕРЕВІРКА). Процес має тривати приблизно 1 хвилину. У разі успішного оновлення основний блок автоматично перезавантажиться зі стану вимкненого джерела аудіосигналу (відображається годинник).
 10. Переконайтеся, що мікропрограма має оновлену версію, дотримуючись інструкцій, наведених у розділі "Як перевірити версію мікропрограми на основному блоці" вище. Якщо номер версії – 1700 або вище, оновлення мікропрограми виконано успішно.
 11. Якщо перед оновленням використовувався параметр [AUTO OFF] (АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ), налаштуйте його знову.

УВАГА! Ми наполегливо радимо видалити дані про створення пари за допомогою Bluetooth, які зберігаються у вашому мобільному телефоні та повторити утворення пари, щоб уникнути можливих проблем зі з’єднанням Bluetooth. Додаткові відомості про те, як очистити дані про створення пари за допомогою Bluetooth, див. в інструкції з експлуатації мобільного телефону.