Моделі, яких це стосується

Ця інформація стосується цих моделей програвачів дисків Blu-ray:

 • BDP-S370 / S373

Про це завантаження

Оновлення виконати дуже просто. А маючи найновішу версію мікропрограми, можна отримати навіть більше можливостей від програвача Blu-ray.

 • Назва: оновлення мікропрограми програвача Blu-ray до версії M03.R.804
 • Дата випуску: 07/01/2015
 • Переваги й удосконалення:
  • Підвищення безпеки за допомогою шифрування
 • Обмеження: використовується тільки для програвачів Blu-ray, які продаються в Європі. Не всі моделі продаються в усіх країнах.

Вимоги до системи

Можливо, ви маєте останню версію мікропрограми, особливо якщо ви придбали нову модель програвача Blu-ray. Якщо номер версії — M03.R.804 або вище, оновлення не потрібне.

Якщо ви не впевнені щодо номера використовуваної версії мікропрограми, його можна легко перевірити.

 1. Увімкніть телевізор і переконайтеся, що у ньому вибрано вхід, до якого приєднано програвач Blu-ray. (Якщо програвач приєднано до гнізда HDMI 2, виберіть у якості входу гніздо HDMI 2.)
 2. Увімкніть програвач Blu-ray. Якщо розпочалося відтворення диска, натисніть STOP [Зупинити] та зачекайте, поки з'явиться меню XrossMediaBar (XMB™).
 3. У меню XrossMediaBarTM виберіть Setup [Установка] > System Settings [Параметри системи], а потім виберіть ENTER [Ввід] за допомогою кнопок зі стрілками на пульті дистанційного керування.
 4. Виберіть пункт Quick Start Mode [Режим швидкого запуску] та переконайтеся, що він має значення OFF [Вимкн.]. Значення "ON" [Увімкн.] може завадити успішному оновленню.
 5. Виберіть пункт System Information [Відомості про систему], а потім виберіть ENTER [Ввід].
 6. На телевізійному екрані номер версії мікропрограми має такий вигляд:
  "Software Version M03.R.804". Якщо номер версії - M03.R.804 або вище, у вас уже є найновіша версія мікропрограми.

Установити

Існує два прості способи оновлення мікропрограми програвача Blu-ray.

 1. Домашня аудіо- та відеоапаратура : Завантаження вбудованого програмного забезпечення  

  Процедура оновлення через мережу досить проста, тому настійно рекомендовано використовувати саме цей метод оновлення мікропрограми програвача Blu-ray.

  • Уважно ознайомтесь із наведеною інформацією, перед тим як завантажувати та інсталювати будь-який файл. У разі недотримання інструкцій програвач може перестати відповідати або потребуватиме ремонту.
  • Ця утиліта призначена лише для програвачів Blu-ray, проданих у Європі. Не всі моделі продаються у всіх країнах.
  • Для використання цього способу оновлення програвач має бути правильно підключено до активного з'єднання з Інтернетом.
  • Для оновлення мікропрограми потрібно, щоб програвач було правильно підключено до сумісної моделі телевізора.
  • Процес оновлення мікропрограми зазвичай триває від 15 до 30 хвилин, залежно від конфігурації системи та від підключення до мережі, що використовується.

  Інструкції

  • Перед тим як розпочати
  1. Увімкніть телевізор і переконайтеся, що він налаштований для використання входів, до яких підключено програвач дисків Blu-ray.
  2. За допомогою кабелю Ethernet підключіть роз'єм локальної мережі на програвачі дисків Blu-ray до джерела Інтернету.
  3. Увімкніть програвач дисків Blu-ray.
  4. Якщо в програвач вставлено диск, вийміть його.
  • Виконання оновлення
  1. Використовуйте кнопки зі стрілками на графічному інтерфейсі користувача "xross media bar®" (XMB®) пульта дистанційного керування, щоб вибрати "Setup - Network Update" [Настроювання - Оновлення через мережу], тоді натисніть кнопку ENTER.
  2. На екрані телевізора з'явиться повідомлення "Perform version update?" (Виконати оновлення версії?).
  3. Виберіть "ОК" і натисніть кнопку ENTER.
  4. Розпочинається процедура завантаження, яка відображається на екрані телевізора.
  5. Під час завантаження на дисплеї передньої панелі програвача відображається повідомлення "DL */9".Примітка. Символ "*" змінюється на цифри від "0" до "9," позначаючи хід виконання завантаження.
  6. Після завершення завантаження розпочинається оновлення та на дисплеї передньої панелі з'являється повідомлення "VUP".
  7. Поки інсталюється оновлення, на дисплеї передньої панелі програвача відображається повідомлення "VUP */9".Примітка. Символ "*" змінюється на цифри від "0" до "9," позначаючи хід виконання оновлення.
  8. Оновлення мікропрограми завершено, коли на дисплеї передньої панелі програвача з'явиться повідомлення "FINISH" [ГОТОВО].УВАГА! Не використовуйте програвач і не вимикайте його до появи цього повідомлення. Інакше програвач дисків Blu-ray може перестати відповідати або потребуватиме ремонту.
  9. Програвач дисків Blu-ray автоматично вимикається.
  10. Увімкніть програвач дисків Blu-ray.
  11. Перевірте поточну версію мікропрограми та переконайтеся, що оновлення було інстальовано успішно.Примітка. Якщо останні три цифри номера версії - 804, мікропрограму оновлено успішно.

  Можливі проблеми в ході оновлення через мережу  На дисплеї передньої панелі програвача відображається повідомлення "SYS ERR" [ПОМИЛКА СИСТЕМИ] або "VUP NG" [ОНОВЛЕННЯ ВЕРСІЇ НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ].

  1. Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку "POWER" [ЖИВЛЕННЯ], доки пристрій не буде вимкнено.
  2. Увімкніть програвач дисків Blu-ray.
  3. Виконайте процедуру оновлення через мережу знову.
  4. Якщо після повторної спроби оновлення проблема не зникає, зверніться до корпорації Sony.


  Під час виконання оновлення через мережу на екрані телевізора відображається повідомлення "Connection status cannot be confirmed" [Неможливо підтвердити стан підключення], і мікропрограму не вдається оновити.

  Можливо, виникла проблема з підключенням до мережі. Перевірте, чи правильні настройки мережі програвача дисків Blu-ray.

  1. Переконайтеся, що кабель локальної мережі підключено до роз'єму.
  2. Перевірте настройки мережі та переконайтеся, що програвачу дисків Blu-ray присвоєно власну ІР-адресу. Якщо ви використовуєте проксі-сервер, введіть його ІР-адресу замість імені хоста в текстовому полі "Proxy Server" [Проксі-сервер].
  3. Тоді виконайте процедуру оновлення через мережу знову.


  Під час оновлення сталося відключення живлення.

  Увімкніть програвач знову. Тоді виконайте процедуру оновлення через мережу ще раз.  Якщо увімкнути програвач після виконання оновлення, на дисплеї передньої панелі постійно відображається повідомлення "WELCOME" [ВІТАЄМО!] або "WAIT" [ЗАЧЕКАЙТЕ].

  Зверніться до корпорації Sony.  Оновлення мікропрограми (не беручи до уваги завантаження) не завершується після виконання протягом понад 30 хвилин.

  Зверніться до корпорації Sony.

Інформація про файл

Ім’я файлу

 • UPDATA_M03R804.ZIP

Розмір файлу

 • -