Моделі, яких це стосується

Ця інформація стосується таких моделей:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

Про це завантаження

 • Назва:Оновлення мікропрограми MC2.08 для CMT-X7CD/CMT-X7CDB
 • Дата випуску:31-08-2017
 • Чи потрібно мені виконувати оновлення?Це оновлення не потрібне, якщо мікропрограму вашої персональної аудіосистеми вже було оновлено до версії MC2.08.
  Якщо ви не впевнені щодо версії мікропрограми,її можна легко перевірити.
  1. Натисніть кнопкуна пристрої, щоб увімкнути систему, і зачекайте кілька хвилин, доки на дисплеї не з'явиться піктограма антени.
  2. Натисніть і утримуйте кнопки >>| іна пристрої, доки на дисплеї не з'явиться повідомлення "MC X.XX". Номер праворуч від "MC" - це версія.
  3. Натисніть кнопку >>| на пристрої. На дисплеї з'явиться повідомлення "CD XXXX". Номер праворуч від "CD" - це версія.
  4. Натисніть кнопку >>| на пристрої. На дисплеї з'явиться повідомлення "NW X.XX". Номер праворуч від "NW" - це версія.
  5. Натисніть кнопку >>| на пристрої. Система повернеться до стану, що передував відображенню версії.
 • Вдосконалення відносно попереднього оновлення

  • Увага! Це оновлення вбудованого програмного забезпечення необхідне для продовження використання музичного сервісу Spotify.
 • Попередні переваги й удосконалення

  • Покращення відтворення певного вмісту в службі Music Unlimited

Завантаження

Оновлення програмного забезпечення виконується через Інтернет (мережу). Виконайте наведені нижче дії.
Примітка. Якщо пристрій НЕ підключено до Інтернету (мережі), оновити програмне забезпечення неможливо. Якщо є нова версія програмного забезпечення й систему підключено до Інтернету, на дисплеї відображається повідомлення "UPDATE" [Оновлення]. Щоб оновити програмне забезпечення, виконайте наведені далі дії.

 1. Натисніть "MENU" [Меню].
 2. Натисніть , щоб вибрати "NETWORK" [Мережа], а потім натисніть .
 3. Натисніть , щоб вибрати "UPDATE" [Оновлення], а потім натисніть .
 4. Натисніть , щоб вибрати "OK", а потім натисніть .

Розпочнеться оновлення.
Після завершення оновлення на дисплеї з'явиться повідомлення "COMPLETE" [Готово]. Натисніть кнопку , щоб вимкнути пристрій, а потім ще раз натисніть її, щоб увімкнути. Перевірте версію мікропрограми персональної аудіосистеми. Якщо відображається "MC2.08", оновлення мікропрограми виконано успішно.
Примітка.

 • Оновлення зазвичай триває від 3 до 10 хвилин. Залежно від мережного середовища може знадобитися більше часу.
 • Не користуйтеся пристроєм або пультом дистанційного керування під час оновлення. Не вимикайте систему і не від'єднуйте шнур живлення під час оновлення.