Моделі, яких це стосується

Ця інформація стосується таких моделей:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Про це завантаження

 • Дата випуску:31-08-2017
 • Чи потрібно мені завантажувати оновлення?Це оновлення не потрібне, якщо мікропрограму вашої персональної акустичної системи вже було оновлено до версії 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Якщо ви не впевнені щодо версії мікропрограми,її можна легко перевірити.
  1. Підключіть систему до комп'ютера за допомогою кабелю локальної мережі (не входить до комплекту постачання).
   Примітка.Переконайтесь, що перемикач NETWORK OFF/ON [Увімкнення/Вимкнення мережі] на тильному боці системи переведено в положення ON [Увімкнено].
  2. Підключіть шнур живлення (входить до комплекту постачання) до адаптера змінного струму (входить до комплекту постачання). Натисніть кнопку(Увімкнення/Режим очікування), щоб увімкнути живлення.
   Зачекайте, доки індикатор LINK [Зв'язок] не припинить блимати та не почне постійно світитися помаранчевим кольором.
  3. Відкрийте на комп'ютері вікноSony Network Device Setting[Вибір мережного пристрою Sony].
   1. Запустіть браузер.
   2. Введіть цю URL-адресу в адресному рядку: http://169.254.1.1
  1. Виберіть мову в менюLanguage Setup[Вибір мови], якщо воно з'явиться.
  2. Номер версії відображається у форматі "X.XX.X.XX" в розділіSystem Software Version[Версія програмного забезпечення системи] в менюDevice Details[Відомості про пристрій].
 • Переваги й удосконалення
  • УВАГА! Це оновлення вбудованого програмного забезпечення необхідне для продовження використання музичного сервісу Spotify

Завантаження

Оновлення програмного забезпечення виконується через Інтернет (мережу). Виконайте наведені нижче дії.
Примітка. Якщо пристрій НЕ підключено до Інтернету (мережі), оновити програмне забезпечення неможливо.

 1. Установіть підключення до Інтернету (мережі).
  Примітка. Якщо динамік підключено до комп'ютера за допомогою кабелю локальної мережі для перевірки версії, від'єднайте кабель локальної мережі та підключіть динамік до точки доступу.
 2. Під час запуску динаміка натисніть кнопку (Увімкнення/Режим очікування) та вимкніть його.
 3. Натисніть кнопку (Увімкнення/Режим очікування), щоб увімкнути живлення.
 4. Зачекайте, доки індикатор LINK [Зв'язок] не припинить блимати та не почне постійно світитися зеленим або помаранчевим кольором. Якщо доступне оновлення програмного забезпечення, загорається кнопка UPDATE [Оновлення]. Примітка. Якщо вже встановлено останню версію програмного забезпечення, кнопка UPDATE [Оновлення] не загорається.
 5. Натисніть і утримуйте кнопку UPDATE [Оновлення], доки не пролунає сигнал. Коли розпочнеться оновлення програмного забезпечення, кнопка UPDATE [Оновлення] почне блимати. Примітка. Під час оновлення динамік не працює.
 6. У процесі оновлення характер блимання (інтервал і умови) кнопки UPDATE [Оновлення] змінюється.
 7. Після завершення оновлення кнопка UPDATE [Оновлення] вимикається та динамік автоматично переходить у режим очікування або режим очікування Bluetooth/мережі.
 8. Перевірте версію мікропрограми, дотримуючись інструкцій у розділі Перевірка версії мікропрограми. Оновлення мікропрограми завершено.

Запитання та відповіді

Кнопка UPDATE [Оновлення] вимикається, повільно блимнувши 4 рази.

Не вдалося виконати оновлення програмного забезпечення. Натисніть кнопку (Увімкнення/Режим очікування), щоб вимкнути динамік, а потім знову його ввімкніть. Переконайтесь, що динамік підключено до Інтернету та що горить кнопка UPDATE [Оновлення], а потім знову запустіть оновлення.

Кнопка UPDATE [Оновлення] продовжує повільно блимати.

Не вдалося виконати оновлення програмного забезпечення. Натисніть кнопку (Увімкнення/Режим очікування), щоб вимкнути й увімкнути динамік, а потім знову запустіть оновлення. Якщо виконати оновлення програмного забезпечення не вдалося, кнопка UPDATE [Оновлення] продовжує повільно блимати, доки динамік не буде вимкнено. Переконайтеся, що режим блимання кнопки UPDATE [Оновлення] не змінився, і вимкніть динамік.

Примітки

 • Під час оновлення динамік має бути постійно підключеним до джерела живлення та мережі.
 • НЕ від'єднуйте адаптер змінного струму, доки не завершиться оновлення.
 • НЕ вимикайте систему під час оновлення.
 • Зазвичай оновлення триває від 3 до 10 хвилин. Залежно від мережного середовища оновлення може тривати довше.