Якщо вам вдалося оновити програвач Blu-ray через мережу, як описано вище, цю процедуру виконувати не потрібно.

Моделі, яких це стосується:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Якщо вашу модель програвача дисків BD не вказано вище, клацніть тут і виберіть потрібну модель.

Увага!

 • Ця утиліта призначена лише для програвачів Blu-ray, проданих у Європі. Не всі моделі продаються у всіх країнах.
 • Ретельно дотримуйтесь інструкцій з оновлення мікропрограми. У разі недотримання інструкцій процес оновлення може бути перервано, а програвач може перестати відповідати або потребуватиме ремонту.
 • Не вимикайте програвач і не відключайте його від розетки змінного струму. Через втрату живлення під час встановлення мікропрограми програвач може перестати відповідати або потребуватиме ремонту.
 • Параметри програвача дисків Blu-ray буде повернуто до заводських значень. Після інсталяції оновлення програвач потрібно буде настроїти заново.
 • Для записування оновлення мікропрограми використовуйте новий записуваний компакт-диск CD-R. Програвач не зможе належним чином прочитати брудний диск або диск із подряпинами.
 • Рекомендовані операційні системи для комп'ютера, що використовується для завантаження оновлення мікропрограми:
  • Windows® Vista®, Windows® XP або Windows® 7. Рекомендовано використовувати .
 • Потрібен комп'ютер із пристроєм записування компакт-дисків.

Перевірте версію мікропрограми програвача:

 • Увімкніть телевізор і переконайтеся, що він налаштований для використання входів, до яких підключено програвач дисків Blu-ray.
 • Увімкніть програвач дисків Blu-ray™.
 • Якщо програвач почне відтворювати диск, натисніть кнопку "STOP" [СТОП] і дочекайтеся появи на екрані телевізора синього екрана Sony Blu-ray Disc™.
 • В XMB™ використовуйте кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування, щоб виділити пункт "Setup" [Настроювання] > "System Settings" [Параметри системи], й натисніть кнопку ENTER.
 • Використовуйте кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування, щоб виділити "System Information" [Відомості про систему], тоді натисніть кнопку ENTER.
 • Версію мікропрограми, яка наразі встановлена на програвачі, буде відображено на екрані телевізора таким чином:

  SOFTWARE VERSION XX.X.024

  Якщо номер версії 024 або вище, оновлювати таку мікропрограму не потрібно.


Процедура завантаження

 1. Завантажте файл UPDATA_07X024.ZIP до тимчасового каталогу або каталогу завантаження (запам'ятайте цей каталог).

 2. Перейдіть у каталог із завантаженим файлом і перевірте, чи розмір файлу UPDATA_07X024.ZIP становить 52 019 073 байти.

 3. Клацніть файл UPDATA_07X024.ZIP правою кнопкою миші й виберіть пункт "Properties" [Властивості].

 4. На екрані "UPDATA_07X024.ZIP Properties" [Властивості UPDATA_07X024.ZIP] переконайтеся, що розмір файлу становить "49,6 МБ (52 019 073 байт)".  Збільшити зображення


 5. Розпакуйте архів UPDATA_07X024.ZIP до потрібної папки.

 6. Видобуті файли матимуть назви "BD07-VUD.BIN" і "SONY-VUD.ID".

 7. Щоб створити диск для оновлення мікропрограми, запишіть видобуті файли ("BD07-VUD.BIN" і "SONY-VUD.ID") до кореневого каталогу компакт-диска.

Важливі примітки

 • Використовуючи програмне забезпечення для записування DVD/компакт-дисків, виберіть формат UDF.
 • Переконайтеся, що сесію запису диска закрито.
 • Переконайтеся, що диск створено належним чином і без жодних помилок. Якщо маєте сумніви, створіть новий диск оновлення.
 • Створюйте диски оновлення тільки в описаний вище спосіб.

Процедура оновлення мікропрограми

 • Увага!  - Не вимикайте програвач і не від'єднуйте його від джерела живлення під час виконання оновлення. Унаслідок таких дій програвач може бути пошкоджено, він може стати непридатним до використання та потребуватиме ремонту.

  - Не натискайте будь-які інші кнопки, окрім тих, які вказані в інструкціях, поки не завершиться оновлення. Унаслідок таких дій програвач може бути пошкоджено, він може стати непридатним до використання та потребуватиме ремонту.
 • Перед тим як розпочати
 1. Увімкніть телевізор і переконайтеся, що він налаштований для використання входів, до яких підключено програвач дисків Blu-ray.

 2. Увімкніть програвач дисків Blu-ray.

 3. Вставте диск оновлення в програвач і закрийте лоток для дисків.

 • Виконання оновлення
 1. Після завантаження диска з'явиться повідомлення "Perform version update?" [Оновити версію?].

 2. Виберіть "OK" за допомогою пульта дистанційного керування та натисніть кнопку ENTER.

 3. Розпочнеться процес оновлення, і на дисплеї передньої панелі програвача відобразиться повідомлення "VUP" [Оновлення версії]. (Екран телевізора стане чорним.)

 4. На дисплеї передньої панелі з'явиться серія різних повідомлень.

 5. Оновлення мікропрограми завершено, коли на дисплеї передньої панелі програвача з'явиться повідомлення "FINISH" [ГОТОВО].
  Не використовуйте програвач і не вимикайте його до появи цього повідомлення. Недотримання цієї інструкції може спричинити несправність програвача та потребу в його ремонті.

 6. Вийміть диск оновлення з програвача.

 7. Увімкніть програвач дисків BD і виконайте настроювання за допомогою команди меню "EASY SETUP" [ПРОСТЕ НАСТРОЮВАННЯ] відповідно до вказівок на екрані.

 8. Перевірте версію мікропрограми. Якщо номер версії - 024, мікропрограму оновлено успішно.

Можливі проблеми в ході оновлення з дискаДиск оновлення не виймається

Якщо диск оновлення не виймається навіть після появи напису "FINISH" (ГОТОВО), виконайте такі дії.

 1. Вимкніть програвач і від'єднайте шнур живлення.
 2. Повторно підключіть шнур живлення, одночасно натискаючи на програвачі кнопку "Open/Close" [Відкрити/Закрити].
 3. Утримуйте натиснутою кнопку "Open/Close" [Відкрити/Закрити] на програвачі, доки лоток не відкриється.
 4. Вийміть диск
  Зверніть увагу, що натискання кнопки "Open/Close" [Відкрити/Закрити] на пульті дистанційного керування не спрацює. Необхідно натиснути кнопку "Open/Close" [Відкрити/Закрити] на програвачі Blu-ray.


На дисплеї передньої панелі програвача відображається повідомлення "SYS ERR" [ПОМИЛКА СИСТЕМИ] або "VUP NG" [ОНОВЛЕННЯ ВЕРСІЇ НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ].

 1. Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку "POWER" [ЖИВЛЕННЯ], доки пристрій не буде вимкнено.
 2. Натисніть кнопку "POWER" [ЖИВЛЕННЯ] ще раз, щоб продовжити процедуру оновлення мікропрограми.
 3. Якщо після повторного оновлення проблема не зникне, вийміть диск оновлення з програвача й видаліть файли оновлення з комп'ютера.
 4. Завантажте оновлення знову та ще раз виконайте описану вище процедуру, щоб створити новий диск оновлення і оновити мікропрограму.
 5. Якщо проблема залишається, зверніться до корпорації Sony.


Після того як вставлено диск оновлення, на дисплеї передньої панелі програвача не відображається повідомлення "VUP" [ОНОВЛЕННЯ ВЕРСІЇ].

Вийміть диск оновлення з програвача та видаліть файли оновлення з комп'ютера. Завантажте оновлення знову та ще раз виконайте описану вище процедуру, щоб створити новий диск оновлення і оновити мікропрограму.Під час оновлення сталося відключення живлення.

Повторно ввімкніть програвач, не виймаючи диск оновлення з лотка для дисків. Оновлення має відновитися автоматично.Не вдається видобути файл оновлення UPDATA_07X024.ZIP, завантажений з веб-сайта оновлення.

Можливо, стався збій завантаження. Видаліть завантажений файл і повторно завантажте файл оновлення.Оновлення мікропрограми не завершується після виконання протягом понад 30 хвилин.

Зверніться до корпорації Sony.